KOPOVI UB


Kao samostalno preduzeće “Kopovi” Ub nastalo izdvajanjem OOUR “Kopovi” Ub iz RO “Rudnici nemetala” Valjevo...

detaljnije

Povoljan geografski položaj i komunikacione prilike kao i veliki kapacitet skladištenja gotovih proizvoda su glavni faktori...

detaljnije

Postrojenje za pranje i separisanje kvarcnog peska prerađuje i proizvodi kvarcni pesak za livačku, staklarsku...

detaljnije

 

Kopovi Ub © 2009   |   Mika & Cyber Team